Predstavnici EUFOR-a, LOT (Liaison Observation Team) Tuzla, predvođeni komadantom, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Razmijenjene su informacije o aktivnostima sa naglaskom na moguće modele saradnje i podrške antidoping aktivnostima u Bosni i Hercegovini.

Izrada i donošenje novog, posebnog Zakona o sprječavanju dopinga u sportu u BiH, koji se nalazi u ovogodišnjem programu rada Agencije za antidoping kontrolu i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je prepoznato kao ključna aktivnost na unaprjeđenju borbe protiv dopinga u sportu i nezakonite prodaje doping proizvoda.

Predstavnici EUFOR- a su izrazili zadovoljstvo profesionalnom i uspješnom radu Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine kao i nadu za intezivniju saradnju u budućnosti.