UPOZNAJTE SE SA RADOM AGENCIJE

Agencija za antidoping kontrolu BiH osnovana je u skladu sa Zakonom o sportu u BiH kao samostalna upravna organizacija. Otpočela je sa radom krajem 2009. godine s ciljem da sistematski prati i koordinira aktivnosti, te predlaže i sprovodi mjere protiv dopinga u sportu. Odgovorna je za primjenu konvencija i kodeksa Svjetske antidoping agencije WADA, te pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza. Za svoj rad Agencija odgovara Vijeću ministara BiH, a jedina je državna agencija sa sjedištem u Tuzli.

Zadaci Agencije za antidoping kontrolu u skladu sa Zakonom o sportu:

  • praćenje i koordiniranje aktivnosti u borbi protiv dopinga u sportu
  • predlaganje i provođenje mjera protiv dopinga u sportu
  • provođenje primjene konvencija i kodeksa Svjetske antidoping agencije WADA,
  • provođenje pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza
  • rukovođenje pripremama i procedurama za donošenje zakona kojima se uređuje ova oblast

Početkom 2011. godine Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je dobila status „Code compliance“, odnosno, potvrdu o usklađenosti pravilnika, procedura i svih standarda sa najvišim međunarodnim standardima propisanim Svjetskim antidoping kodeksom. Na ovaj način je osigurano da su sve procedure i aktivnosti Agencije u skladu sa temeljnim dokumentom svjetske borbe protiv dopinga. Time je Agencija za antidoping kontrolu BiH dobila mogućnost da provodi kontrole na međunarodnim takmičenjima.

Agencija za antidoping kontrolu godišnje sprovede između 250 i 300 kontrola.

Ozbiljan, predan i temeljit pristup borbi protiv dopinga je prepoznat od strane međunarodnih sportskih federacija i WADA, pa su Agenciji povjereno uzimanje uzoraka za doping kontrolu na velikim međunarodnim takmičenjima održanim u Bosni i Hercegovini, kao što su Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore (2013), Evropsko prvenstvo u džudou U-23, Svjetsko kuglaško prvenstvo, Evropski kup za juniore u atletici, Evropsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama, Svjetsko prvenstvo u padobranstvu i Svjetsko prvenstvo u skijanju. Za odlično obavljen posao Agencija je javno pohvaljena od Međunarodne rukometne federacije.

Iako je pored kontrolnih aktivnosti Agencija zadužena i za represivni dio, ipak se u prvi plan stavlja proaktivno djelovanje i prevencija dopinga, pa se najviše pažnje posvećuje edukaciji svih kategorija sportista. Pod rukovodstvom direktora Branka Makića, prvo edukativno predavanje o štetnosti dopinga predstavnici Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, održali su na Evropskom prvenstvu B divizije za juniore u košarci 2009. godine. Od tada je o opasnostima i posljedicama dopinga upoznato preko 5.000 sportista, svih sportova kategorija, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je Bosnu i Hercegovinu, prema statistici Vijeća Evrope, svrstalo u vodeće zemlje po broju educiranih sportista.