Agencija za antidoping kontrolu obavlja sljedeće poslove:

  • sistematski prati i koordinira aktivnosti protiv dopinga u sportu,
  • predlaže i sprovodi mjere protiv dopinga u sportu,
  • odgovorna je za primjenu konvencija, kodeksa WADA i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza,
  • rukovodi pripremama i procedurama za donošenje zakona kojim se uređuje ova oblast.