Država Bosna i Hercegovina je ratficiranjem međunarodnih konvencija iz oblasti dopinga u sportu, te usvajanjem Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini preuzela obavezu uređenja ove oblasti.

Pomenutim Zakonom osnovana je Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, koja, između ostaloga ima sljedeće nadležnosti:

  • sustavno prati i koordinira aktivnosti protiv dopinga u sportu,
  • predlaže i provodi mjere protiv dopinga u sportu,
  • odgovorna je za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog odbora, Međunarodnog paraolimpijskog odbora i međunarodnih sportskih federacija.

Prevencija, edukacija i doping kontrole na natjecanju i izvan njega osiguravaju sustav u kojem se sportisti natječu sukladno fair-playu, etici i proklamiranim univerzalnim sportskim vrijednostima. Uporaba zabranjenih supstanci potencijalno može ozbiljno narušiti zdravlje kako profesionalnih sportaša tako i rekreativaca. Koordinacija sa WADA – Svjetskom antidoping agencijom, domaćim i međunarodnim sportskim organizacijama i institucijama osigurava kvalitet koji je Agenciji potvrđen od WADA dodjelom statusa „Code compliance“.

Agenciju za antidoping kontrolu angažiraju međunarodne institucije na velikim međunarodnim takmičenjima, što je dodatna potvrda kvaliteta i motiv da budemo još bolji. Nulta stopa tolerancije prema onim koji prekrše neko od 11 antidoping pravila iz WADA Kodeksa, zaštita integriteta sporta i zdravlja sportista, te beskompromisna borba za čist sport u Bosni i Hercegovini ostaju trajno opredjeljenje, naša vizija i misija.

Samo zajedničkim predanim radom i suradnjom sportaša, trenera, liječnika, roditelja, klubova, sportskih institucija, medija, svih razina vlasti i zainteresiranih strana  možemo ostvariti zacrtane ciljeve, vizije i misiju.

v. d. ravnatelja
Nikola Čiča
Agencija za antidoping kontrolu