Edukacija u okviru kampanje "Edukacija trenera" u okviru koje je održano predavanje za taekwondo trenera, Sarajevo 25.01.20