Produžava se rok za prijavu na „Javni poziv za reakreditaciju ranije certificiranih i akreditiranih doping kontrolora“, „Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje novih doping kontrolora“ i „Javni poziv za obuku doping kontrolora za prikupljanje uzoraka krvi“, objavljene na web stranici Agencije za antidoping kontrolu 29.01.2016. i u dnevnim novinama Večernji list, Dnevni avaz i Nezavisne novine 30.01.2016. godine.