Svjetska antidoping agencija (WADA) je u nedjelju 24.09. u Parizu održala sastanak Izvršnog odbora. Dvanasestočlani komitet je WADA – ino tijelo za kreiranje politike i čini ga podjednak broj predstavnika olimpijskog pokreta i vlada.

Izvršni odbor odobrio Listu zabranjenih supstanci i metoda za 2018. (koja će biti objavljena prije 1. oktobra 2017) i dobio podršku od predsjedavajućih WADA – inih stalnih odbora, a fokus cjelodnevnog sastanka je bio na finansijama, budućeg grada domaćinu WADA – inog sjedišta i usklađenosti potpisnica sa Svjetskim antidoping kodeksom.

Osvrćući se na održani sastanak, predsjednik WADA, Sir Craig Reedie je izjavio, „Izuzetno sam zadovoljan današnjom razmjenom informacija među članovima Izvršnog odbora u svrhu jačanja sporta bez dopinga. Donesene su važne odluke, a neke od tema će biti razmotrene sastanku WADA Utemeljiteljskog odbora u novembru.“

Generalni direktor, Olivier Niggli, je otvorio sastanak sažetkom o najbitnijim operativnim temama prije nego što su članovi odbora pažnju preusmjerili na financije. Gospodin Niggli je pojasnio da, kao dodatak sastanku WADA odbora iz novembra 2016. na kojem je dogovorena serija preporuka u svrhu jačanja WADA, je menadžment razvio četvorogodišnji budžet (2018 – 2021) koji artikulira temeljne oblasti koje moraju biti poboljšane i u koje treba uložiti najviše sredstava: obavještavanje i istrage; program zviždača; jačanje kapaciteta antidoping organizacija; edukacija/istraživanja društvenih nauka; akreditiranje laboratorija; naučna istraživanja; i, sistem za antidoping održavanje i menadžment (ADAMS). Niggli je istaknuo da će WADA, po budžetu za 2017. u iznosu od 29, 7 miliona dolara, koji jeusvojen da bi ispunio preporuke odbora, WADA će tražiti povećanje budžeta, i to: 8% za 2018, 15% za 2019. i 2020. i 5% za 2021. Komitet se složio da za prijedlozi za povećanje budžeta za 2018. od 8% i 5% biti predloženi odboru uz preporuku komiteta. Po pitanju prijedloga za budžete 2019 – 2021, vlade su zatražile više vremena kako bi raspravili načine i sredstva za primjenu obaveza koji iz njih proističu.