Na kraju svog redovnog godišnjeg sastanka, a uoči redovnog godišnjeg Simpozija antidoping organizacija, 67 članica Instituta nacionalnih antidoping organizacija (iNADO) ponovilo je svoju posvećenost globalnim reformama istaknutim u Kopenhagenskoj deklaraciji.

Tekst izjave je u nastavku

„Mi, posvećena grupa nacionalnih antidoping organizacija iz cijelog svijeta, prepoznajemo da smo na raskršću borbe za čist sport. S najboljim interesom za sportiste koji me koriste doping, okupili smo se da bi predložili reforme za koje vjerujemo da će ih zaštititi, povratiti povjerenje u integritet međunarodnog sporta koje je duboko poljuljano i osigurati da se uznemirujući događaji iz posljednjih godina ne ponove. Stoga, u ovom trenutku preporučujemo i predlažemo sljedeće:

 1. Svjetska antidoping agencija (WADA) je bila odgovorna za značan napredak u borbi za čist sport od 1999. Mi podržavamo autoritet i autonomiju WADA i odbijamo bilo koji pokušaj slabljenja njenih ovlasti, autonomije ili poslova. U potpunosti podržavamo jaku WADA koja poštuje načela nezavisnosti, podjele moći, i najboljih praksi upravljanja, uključujući:
 2. Poboljšan nadzor sistema Svjetskog antidoping kodeksa (Kodeksa) i UNESCO Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu koji bi omogućio raniju detekciju nedostataka antidoping sistema;
 3. Kodeks bi trebao biti izmijenjen kako bi proširio opseg kršenja i posljedica zbog neusklađenosti s Kodeksom kao što je sistematsko podrivanje antidoping sistema (kao što je nedavno bilo sa Rusijom), uključujući usvajanje jasnih sankcija s jakim efektom odvraćanja od dopinga;
 4. WADA mora imati ovlasti i kapacitet za istraživanje i izricanje proporcionalnih kazni i posljedica svim instancama zbog nepoštivanja Kodeksa;
 5. Mentorstvo NADO-a u razvoju novih i/ili organizacija neusklađenih s Kodeksom mora biti naglašeno kako bi se podigao kvalitet i osigurao integritet antidoping napora na državnom nivou širom svijeta; Potrebno je uspostaviti mehanizam koji će omogućiti da antidoping organizacije obavljaju poslove i tokom suspenzije ili služenja kazni za manje ozbiljne prekršaje neusklađenosti s Kodeksom;
 6. Usvajanje i primjena najboljih praksi upravljanja, kao što su nezavisnost, transparentnost (uključujući mehanizme nadzora), rokove, globalnu inkluzivnost, Komitet za reviziju, i sl., i
 7. Nezavisnost u upravljačkim i operativnim odlukama i aktivnostima kao što je predloženo tački broj 2 ovog dokumenta
 8. Antidoping sistem treba biti neovisan od sportskih organizacija. Postojeći princip Kodeksa da NADO – i moraju biti neovisni u njihovim operativnim odlukama i aktivnostima (Član 20.5.1) trebaju podjednako biti primijenjeni na WADA, organizatore glavnih takmičenja (uključujući MOK) i međunarodne saveze i federacije. Preporučujemo da definicija „Antidoping organizacije“ i uključivanje međunarodnih saveza, MOK –a i organizatora glavnih događaja bude revidirana i modifikovana. Također predlažemo da:
 9. Službenici, direktori, uposlenici i svi donositelji odluka u antidoping organizacijama ne mogu istovremeno biti na poziciji u odboru ili bilo drugoj funkciji za donošenje odluka u bilo kojem međunarodnom savezu ili organizatoru glavnih događaja.
 10. Izvršni direktor i bilo koji komitet direktora antidoping organizacija trebaju biti odabrani nezavisno i transparentno u skladu sa 2(a) gore.
 11. Nastavak uključenosti međunarodnih federacija, organizatora velikih takmičenja i drugih sportskih organizacija u kreiranje i evaluaciju antidoping pravila, eduakciju, programe odvraćanja, dijeljenja saznanja i rada sa antidoping organizacijama, ostaje od ključne važnosti za borbu protiv dopinga u sportu i svaki poduzeti korak bi trebao da povećava ovu uključenost.
 12. Antidoping napori su temeljni za osiguravanje integriteta takmičenja i sportskih vrijednosti. MOK je pozvao na nezavisnost antidoping sistema od sportskih organizacija. Stoga se smatra da MOK i međunarodne federacije trebaju nastaviti sa značajnim nezavisnim finansiranjem i da ta sredstva učine dostupnim u iznosu ne nižem od iznosa trenutnog ulaganja u borbu protiv dopinga.
 13. Kao dodatak trenutnim obavezama o finansijskoj podršci od vlada, finansiranje antidopinga iz postojećih i novih izvora koji imaju koristi od čistog sporta treba biti povećano, uključujući povećanje finansijskih obaveza prema WADA i drugim antidoping organizacijama.
 14. Programu za ohrabrivanje, upravljanje i zaštitu zviždača WADA treba dati najviši prioritet. Kao znak podrške velikim međunarodnim takmičenjima koja su nedavno održana, također predlažemo:
 • Podrška, i dovršetak, nezavisnoj istrazi o dopingu pod državnim pokroviteljstvom u Rusiji od strane Richarda McLarena, uključujući:
 1. adekvatne sankcije za kršenja pravila i svih nivoa neusklađivanja s Kodeksom;
 2. smisleno priznanje i kompenzacija onima koji su na bilo koji način oštećeni doping prekršajima drugih; i
 3. nastavak nadzora ruske antidoping organizacije i laboratorije za analizu uzoraka od strane međunarodnih stručnjaka kako bi garantovali njihovu reformu i pouzdanost budućih antidoping programa za dobrobit ruskih sportista i čistih sportista svijeta.
 • Smisleno priznanje i kompenzacija za njihov hrabri doprinos treba biti proširena i na Juliju i Vitalija Stepanova i druge zviždače na čija se svjedočenja oslanjala nezavisne istrage, od WADA – ine pa do posljednje McLarenove, i bez kojih dopingovanje pod pokroviteljstvom Rusije ne bi bilo razotkriveno. Sve relevantne trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći da zaštite i obezbijede sigurnost i održivu budućnost za Juliju i Vitalija, kao i druge zviždače. Tražimo od MOK – a i Rusije da se javno obavežu da će učiniti sve u njihovoj moći da priznaju izuzetan doprinos čistom sportu koji su dali Julija i Vitalij i drugi zviždači, ako i da pomognu u garantovanju bezbjednosti, sigurnosti, dobrobit i održivu budućnost za Juliju i Vitalija, te ostale zviždače.

Prijedlog je napisan i podržan od antidoping lidera iz cijelog svijeta, uključujući Australiju, Austriju, kanadu, Dansku, Finsku, Francusku, Njemačku, Isrsku, Japan, Holandiju, Novi Zeland, Norvešku, Švedsku, Singapur, Švicarsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države kao i Institut nacionalnih antidoping organizacija (iNADO).