Članom 2, Svjetskog antidoping kodeksa definirano je 10 vrsta kršenja antidoping pravila.

Kršenje antidoping pravila postoji u sljedećim slučajevima:

  • Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u uzorku sportiste
  • Korištenje ili pokušaj korištenja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane sportiste.
  • Izbjegavanje, odbijanje ili propuštanje davanja uzorka.
  • Kršenja vezane za neispunjavanje obaveze dostupnosti za testiranje (whereabouts propusti).
  • Ometanje ili pokušaj ometanja bilo kog dijela doping kontrole.
  • Posjedovanje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda.
  • Prodaja, transport, slanje, isporuka ili distribucija bilo koje zabranjene supstance ili metode ili pokušaj takvog postupanja.
  • Davanje ili pokušaj davanja bilo kojem sportisti na takmičenju bilo koje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda, ili davanje ili pokušaj davanja bilo kojem sportisti izvan takmičenja bilo kog zabranjenog metoda ili zabranjene supstance koja je zabranjena izvan takmičenja.
  • Saučesništvo.
  • Zabranjeno udruživanje.

<< Nazad na doping kontrolu