PRAVA I OBAVEZE SPORTISTA i SPORTISTKINJA NA DOPING KONTROLI

Prava sportista i sportistkinja su:

  • Da imaju pravo na predstavnika i ako je potrebno prevodioca,
  • Da pitaju za dodatne informacije o proceduri doping kontrole,
  • Da zahtijevaju odlaganje javljanju u doping stanicu zbog opravdanih razloga (što je određuje doping kontrolor),
  • Potreba za modifikacijama procedure (npr. zbog tjelesnog oštećenja).

Obaveze sportista i sportistkinja su:

  • Ostati pod nadzorom pratioca cijelo vrijeme trajanja doping kontrole,
  • Osigurati dokument s fotografijom,
  • Odmah se javiti u stanicu za doping kontrolu,
  • Ponašati se u skladu se procedurama doping kontrole – odbijanje toga može predstavljati kršenje antidoping pravila.

<< Nazad na doping kontrolu