„ZA SPORT BEZ DOPINGA“ je kampanja čiji cilj je da animira sportiste sa jedinstvenom porukom protiv dopinga, kao primjer njihove podršku za čist sport. U kampanju su uključeni uspješni i priznati sportisti i sportski radnici koji u kampanji učestvuju na način da se slikaju sa logom „ZA SPORT BEZ DOPINGA“ i time pokažu mlađim naraštajima da se do vrhunskih rezultata i slave može doći isključivo uz naporan rad i trud a bez upotrebe nedozvoljenih sredstava.

Ambasadori sporta u kampanji ZA SPORT BEZ DOPINGA
Poznati i priznati sportisti i sportski radnici BiH u borbi za čist sport....

<< Nazad na edukaciju