U skladu sa Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, Svjetskim antidoping kodeksom, Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 27/08, 102/09, 66/16), Međunarodnim standardom za testiranja i istrage i Programom obuke doping kontrolora za period 2023.-2025. Agencije za antidoping kontrolu BiH, pozivaju se zainteresirana fizička lica da se prijave na Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje/reakreditiranje doping kontrolora.

Detalji, uvjeti, informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavni obrazac su dostupni na sljedećim linkovima