Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljevic je održala radni sastanak sa ravnateljom i pomoćnikom ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine Slavkom Matićem i Amirom Avdagićem.

Ministrica je upoznata sa aktivnostima Agencije u borbi protiv dopinga u sportu te sa novim Svjetskim antidoping kodeksom i međunarodnim standardima. Sudionici su razmijenili mišljenja o prijedlozima unapređenja sporta i borbe protiv dopinga u sportu kroz strateška dokumenta i saradnju u narednom periodu.

Istaknut je značaj postojanja i postignutih uspjeha  Agencije za antidoping kontrolu BiH u sistemu sporta kako u BiH, tako i na međunarodnoj razini.