U ime Vlade Republike Makedonije, direktor Agencije za mlade i sport Darko Kaevski sa saradnicima primio je u Skoplju, u  radnu posjetu, predsjednika Istočnoevropske antidoping organizacije (EERADO) Amira Avdagića, koji je u ime WADA Svjetske antidoping agencije i EE RADO upoznao domaćine sa obavezama Makedonije u borbi protiv dopinga u sportu.

Avdagić je podsjetio Vladu Makedonije na obavezu poduzimanja mjera prema WADA Svjetskoj antidoping agenciji i rokove za ispunjavanje navedenih obaveza. Radi se o 6 kritičnih mjera (sa rokom izvršenja 01.09.2018.godine), 19 mjera viskog prioriteta (sa rokom izvršenja 01.12.2018.godine) i 9 važnih mjera (sa rokom izvršenja 01.03.2019.). Usaglašeno je da Makedonija mora pokrenuti aktivnosti na jačanju kapaciteta Nacionalne antdoping komisije kako bi ispunila navedene obaveze.

Kao ključni prioriteti naglašeni su budžet za doping kontrole, formiranje registrovane test grupe sportista, donošenje normativnih akata za procesuiranje lica koja su počinila povredu antidoping pravila, uspostava sistema terapijskih izuzeća i drugi.

Dogovoreno je da se ovogodišnji redovni sastanak Upravnog odbora Istočnoevropske antidoping organizacije – EE RADO održi u Skoplju početkom septembra ove godine, na kome će učestvovati predstavnici WADA te najviši predstavnici izvršne vlasti u Makedoniji.

Direktor Kaevski je u ime Vlade Makedonije izrazio zahvalnost predsjedniku  EE RADO Amiru Avdagiću na kontinuiranoj podršci i saradnji u borbi protiv dopinga u sportu.