Sukladno Međunarodnoj konvenciji protiv dopinga u sportu, Svjetskom antidoping kodeksu, Zakonu o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 27/08, 102/09, 66/16), Međunarodnom standardu za testiranja i istrage i Programu obuke doping kontrolora 2018.-2020. godina Agencije za antidoping kontrolu BiH, pozivaju se zainteresirana fizička lica da se prijave na Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje/reakreditiranje doping kontrolora.

Krajnji rok za podnošenje prijave je ponedjeljak, 12.03.2018. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslane elektronskom poštom, neće se razmatrati.

Detalji, uvjeti, informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavni obrazac su dostupni na sljedećim linkovima