Registrovana test grupa (RTG) je grupa sportista najvišeg ranga koju svaki međunarodni savez i Agencija određuju zasebno, a čiji članovi podliježu testiranju na takmičenju  i izvan takmičenja u okviru planiranog rasporeda testiranja. Sportisti se, osim u nacionalnoj registriranoj test grupi mogu  nalaziti i u registrovanoj test grupi svog međunarodnog saveza u određenom sportu (IF) i njima šalju podatke o lokaciji.

U skladu sa Kodeksom Svjetske antidoping agencije prepoznato je da testiranje izvan takmičenja (out-of-competition) predstavlja osnovu borbe protiv dopinga, te se  jača  povjerenje sportista i šire javnosti u sportu bez dopinga. 

Sportisti mogu biti testirani u svakom trenutku i na svakom mjestu (trening, mjesto stanovanja, škola, fakulteta ili na radnome mjestu.

KVARTAL

PERIOD TRAJANJA KVARTALA

I KVARTAL

01.01. do 31.03.2016

II KVARTAL

01.04 . do 30.06.2016

III KVARTAL

01.07. do  30.09.2016

IV KVARTAL

01.10. do  31.12.2016

Neispunjavanje obaveze dostupnosti za testiranje odnosno propusti vezani za dostavljanje podataka o lokaciji od strane sportiste - člana RTG , predstavlja  kršenje člana 2.4 Kodeksa, za koje je propisana kazna od dvije (2) godine zabrane takmičenja.

<< Nazad na RTG

ADAMS je alat za upravljanje podacima o lokaciji sportista članova RTG - a (whereabouts), kojem se pristupa putem interneta. To je centralizovani sistem koji omogućava unos, čuvanje, te razmjenu podataka i izvještavanje koje se odvija u vrlo sigurnom okruženju sa ograničenim  pristupom svim relevantnim stranama.

Dizajniran je isključivo kako bi se pomoglo antidoping organizacijama i drugim učesnicima u borbi protiv dopinga u sprotu u njihovim aktivnostima, i u potpunosti  je usklađen sa Svjetskim antidoping kodeksom.

<< Nazad na RTG

Spisak članova Registrovane test grupa (RTG)
za 2018. godinu
         
  1 Alić Hamza  Atletika  
  2 Mileusnić Dejan             Atletika  
  3 Redžić Maid Atletika  
  4 Mujezinović Abedin Atletika  
  5  Redžepagić Damir Atletika  
  6 Bečić Alisa  Atletika  
  7 Malkočević Rusmir          Atletika  
  8 Čomor Adela  Atletika  
  9 Karišik Tanja                  Biatlon  
  10 Tanović Lejla              Biciklizam  
  11 Šendro Elvir  Boks  
  12 Fetahović Adem Boks  
  13 Simeunović Dašo       Boks  
  14 Samardžić Aleksandra      Judo  
  15 Cerić Larisa                      Judo  
  16 Miletić Toni             Judo  
  17 Zadro Petar                       Judo  
  18 Sadiković Harun         Judo  
  19 Savić Darko              Kajak/kanu  
  20 Mahmutović Ajla     Karate  
  21 Čavar Ivona            Karate  
  22 Krnjić Ahmed           Kickboks  
  23 Poletan Sandro          Kickboks  
  24 Bašić Merima  Kickboks  
  25 Sadibašić Mirsad Kickboks  
  26 Merdić Jasmina  Kickboks  
  27 Bogdanović Katarina       Skijanje  
  28 Plakalović Mladen         Skijanje  
  29 Šljivić Marko                Skijanje  
  30 Mešetović Adi             Plivanje  
  31 Žarković Nina Plivanje  
  32 Karić Nejla           Plivanje  
  33 Medošević Lamija   Plivanje  
  34 Pašukan Emina       Plivanje  
  35 Čeprkalo Mihajlo        Plivanje