Svjetska agencija za borbu protiv dopinga (WADA) osnovana je 1999. g. kao zajednički odgovor olimpijskog pokreta i vlada država u borbi protiv dopinga u sportu. WADA-ina misija je promocija, koordiniranje i nadzor u borbi protiv dopinga u sportu u svim vidovima. Testiranje sportiste ili dopinška kontrola jeste osnovni program u promociji i zaštiti sporta bez dopinga. Doping kontrole širom svijeta provode se prema Svjetskom kodeksu protiv dopinga i međunarodnom standardu za terstiranje priređenom od strane WADA-e u konsultaciji s potpisnicima. Sportaši koji se takmiče na međunarodnom i državnom nivou mogu biti testirani bilo kada, bilo gdje. Testovi mogu biti načinjeni na takmičenju ili van njega, kao, naprimjer, u stanu sportiste ili na mjestu treninga, bez prethodne najave. Urin i /ili krv mogu biti uzeti.

<< Nazad na doping kontrolu

 

PRAVA I OBAVEZE SPORTISTA i SPORTISTKINJA NA DOPING KONTROLI

Prava sportista i sportistkinja su:

 • Da imaju pravo na predstavnika i ako je potrebno prevodioca,
 • Da pitaju za dodatne informacije o proceduri doping kontrole,
 • Da zahtijevaju odlaganje javljanju u doping stanicu zbog opravdanih razloga (što je određuje doping kontrolor),
 • Potreba za modifikacijama procedure (npr. zbog tjelesnog oštećenja).

Obaveze sportista i sportistkinja su:

 • Ostati pod nadzorom pratioca cijelo vrijeme trajanja doping kontrole,
 • Osigurati dokument s fotografijom,
 • Odmah se javiti u stanicu za doping kontrolu,
 • Ponašati se u skladu se procedurama doping kontrole – odbijanje toga može predstavljati kršenje antidoping pravila.

<< Nazad na doping kontrolu

U navedenom PDF dokument možete pogledati tabelarni prikaz "KRŠENJA ANTIDOPING PRAVILA U PERIODU 2010-2015. GODINA".

<< Nazad na doping kontrolu

 

Članom 2, Svjetskog antidoping kodeksa definirano je 10 vrsta kršenja antidoping pravila.

Kršenje antidoping pravila postoji u sljedećim slučajevima:

 • Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u uzorku sportiste
 • Korištenje ili pokušaj korištenja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda od strane sportiste.
 • Izbjegavanje, odbijanje ili propuštanje davanja uzorka.
 • Kršenja vezane za neispunjavanje obaveze dostupnosti za testiranje (whereabouts propusti).
 • Ometanje ili pokušaj ometanja bilo kog dijela doping kontrole.
 • Posjedovanje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda.
 • Prodaja, transport, slanje, isporuka ili distribucija bilo koje zabranjene supstance ili metode ili pokušaj takvog postupanja.
 • Davanje ili pokušaj davanja bilo kojem sportisti na takmičenju bilo koje zabranjene supstance ili zabranjenog metoda, ili davanje ili pokušaj davanja bilo kojem sportisti izvan takmičenja bilo kog zabranjenog metoda ili zabranjene supstance koja je zabranjena izvan takmičenja.
 • Saučesništvo.
 • Zabranjeno udruživanje.

<< Nazad na doping kontrolu

U navedenom PDF dokument možete pogledati tabelarni prikaz obavljeih doping kontrola.

<< Nazad na doping kontrolu